Català   Español   
Mar Esteller Traducció, correcció, interpretació foto en estudio

Metodologia i feines realitzades

Les meves prioritats són la qualitat i el respecte pels terminis establerts. Un cop acordada una comanda, procedeixo a realitzar la traducció o correcció, i per fer-ho compto amb un ampli ventall d'eines, com ara diccionaris genèrics i especialitzats, així com les versions més actuals d'eines de traducció assistida. Els innombrables recursos que ofereix actualment el fet de treballar telemàticament, així com els meus recursos propis, em permeten també contrastar l'estil mitjançant textos paral•lels i consultar ràpidament qualsevol dubte que pugui sorgir, ja sigui de tipus morfològic, gramatical o semàntic.

En cas d'haver-se sol•licitat el servei en una llengua diferent del català o el castellà, sempre compto amb la col•laboració de traductors nadius de la llengua a la qual es tradueix, amb l'objectiu de garantir la qualitat i adequació del servei.


Un cop finalitzada la tasca de traducció o correcció, es realitza un exhaustiu control de qualitat basat en la revisió de continguts, comparant-los amb l'original, a més de passar per una llista de comprovació. Tot això amb la garantia de confidencialitat més estricta, confirmada, quan el client així ho creu necessari, amb acords per escrit.
El client sempre tindrà la garantia de rebre un servei de la millor qualitat i confiança.

Tot seguit, us enllaço unes pàgines d'una de les meves col·laboracions com a correctora. Per motius de confidencialitat i drets d'autor, moltes de les meves feines no es poden mostrar en públic. Confio a poder anar enllaçant noves mostres de la meva feina properament.